Sprawa jest u komornika – co dalej?

Egzekucja stanowi finał procesu egzekwowania należności od zalegających z płatnościami podmiotów i osób. Ostatecznie dochodzi do ściągnięcia wierzytelności za pomocą środków przymusu np. przejęcie i spieniężenie majątku dłużnika. Trzeba mieć na uwadze fakt, że komornik funkcjonuje na mocy postanowienia z wokandy sądowej.

Jaki tytuł do zajęcia się sprawą zachowuje komornik?

Żeby komornik zaczął ściągać należności od wierzyciela, niezbędny jest tytuł wykonawczy. Egzekucja komornicza może nastąpić jedyne na podstawie tytułu egzekucyjnego, którym są wyroki różnych instancji. Należy go uzupełnić o klauzulę wykonalności, ostatecznie [uprawniającą komornika do działania.

Komornik pod drzwiami – jakie kroki podejmie

Co ważne komornik nie może działać bez woli wierzyciela. Wszystkie działania nieodmiennie muszą pozostać na poziomie wnioskowanym przez starającego się o odzyskanie należności. Na początku pojawia się wniosek od roszczeniodawcy, który wskazuje, co powinien zrobić komornik, by odzyskać wierzytelność.

Kodeks Cywilny wprost wskazuje, jakie są grancie zajęcia – komornik wchodzi na
– sprzęty, przedmioty, obiekty ruchome wykazujące wartość, by je zlicytować.
– domy, parcele itp. także przeznaczone na licytację.
– zarobki stanowiące wynagrodzenie, chociaż z pewnymi zastrzeżeniami. Wypłata w wysokości ustawowego minimum – jest chroniona i nie będzie zajmowana przez komornika. Inaczej sprawa wygląda przy alimentach do płacenia – komornik zajmuje wówczas 60 proc. wynagrodzenia z umowy o pracę, nawet jeśli jest to ustawowa wartość minimalna.
– jeśli zadłużony posiada świadczenie rentowe lub emerytalne – 25% tego świadczenia.
– rachunek w banku, chociaż chroni się kwotę liczoną jako trzykrotność statystycznego płacy w sektorze gospodarczym miesięcznie.
papiery wartościowe.

Egzekucja komornicza – czy jest na nią dobra metoda

Wypróbowując najbardziej efektywny środek obrony przed zajęciem komorniczym, zadłużony może ubiegać się o oddłużenie. W tym celu trzeba postarać się o upadłość konsumencką, przez złożenie stosownego wniosku do organów sądowych. Wiele kancelarii specjalizuje się w tym zakresie, zatem wystarczy wpisanie do google hasła „upadłość konsumencka łódź” (lub dowolne miasto, najważniejsze, by wpaść na trop blisko miejsca zamieszkania). Toczące się ju postępowania komornicze trwają nadal, nawet gdy złoży się taki wniosek sądu. Wiążące dla komornika wstrzymanie następuje jedynie gdy sąd obwieści upadłość konsumencką. Mimo tego majątek, który dłużnik stracił podczas licytacji do chwili postanowienia o upadłości konsumenckiej, nigdy już do niego nie powrócą. To mimo wszystko dobra wiadomość dla ofiar spirali kredytowej i nie tylko.