Zostałeś zwolniony bez przyczyny – co robić?

Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony nie musi obawiać się niespodziewanego zwolnienia, a to z uwagi na fakt, że zatrudniający jest pozbawiony prawa do tego, aby wyrzucić zatrudnionego bez przedstawienia przyczyny. Motywację takiej decyzji trzeba podać przejrzyście i konkretnie. Wyłącznie wówczas pracownik może wydać opinię, czy zwolnienie wynika ze słusznych przesłanek.

Czy można uchronić się przed skutkami zwolnienia dyscyplinarnego?

Niestety pracodawcy czasem naruszają obowiązujące przepisy prawa, wyrzucając swoich podwładnych nagle i bez podawania usprawiedliwienia swojej decyzji. Opisane postępowanie to inaczej zwolnienie dyscyplinarne, które wolno przeprowadzić wyłącznie w kilku przypadkach. Można wymienić tu takie przypadki, jak np. wykorzystywanie sprzętu przedsiębiorstwa do celów prywatnych, utrata niekaralności w przypadku, gdy wymaga jej wykonywany zawód jak również zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania określonych obowiązków służbowych. Dodatkowo nie wolno zapominać, że wypowiedzenie umowy o pracę z pominięciem przewidzianego w umowie okresu wypowiedzenia, to krok, którego pracodawca może wykonać tylko w czasie czternastu dni od dnia, w którym upoważniona do reprezentowania pracodawcy osoba dowiedziała się o ważnym powodzie. W przypadku, gdy nie zaistniały przesłanki uzasadniające zwolnienie w trybie natychmiastowym, mamy do czynienia ze złamaniem prawa ze strony pracodawcy. Jeśli osoba zatrudniona ocenia, iż zwolnienie nie było uzasadnione, to kwestię taką należy wyjaśnić w okresie dwudziestu jeden dni od chwili otrzymania wypowiedzenia.

Kto pomoże wyjaśnić wątpliwości związane z prawem pracy?

Jeżeli chcemy sprawdzić, czy nasz przełożony mógł zgodnie z prawem dokonać natychmiastowego zwolnienia, to dobrym pomysłem będzie udanie się do wyspecjalizowanego prawnika. W większości dużych miast, na przykład w Bełchatowie, można bez problemu znaleźć adwokata specjalizującego się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Najprostszy sposób polega na tym, aby wyszukać w Internecie hasła: adwokat prawo pracy, ofert znajdziemy bez liku. Ekspert od prawa pracy będzie niezbędny zwłaszcza w kwestiach: uzyskania rekompensaty za niezgodne z prawem zwolnienie, stosowania przemocy psychicznej ze strony przełożonych, odwrócenia skutków wynikających z wypowiedzenia niezgodnego z prawem pracy, sprostowań świadectw pracy, spraw związanych z otrzymywanym w pracy wynagrodzeniem a także różnych pozostałych sprawach związanych z prawem pracy. Adwokat może być pełnomocnikiem prawnym pokrzywdzonego podczas rozprawy w sądzie.