Radca prawny, adwokat – w czym się specjalizują?

Każdy z naszych znajomych pewnego dnia stanie oko w oko sam na sam z problemami prawnymi. Niezależnie od tego czy jest to sprawa związana ze spadkiem, rozwodem czy ustaleniem praw rodzicielskich w podobnym wypadku zdecydowanie rekomenduje się skorzystać z pomocy fachowców. Zazwyczaj odnajdujemy ich w sieci, wpisując w wyszukiwarce frazy adwokat Pabianice, Sieradz lub Kutno. Czy ma jakieś znaczenie to, że będziemy dodzwonić się do radcy przwnego czy adwokata? Są to różne terminy, określające rodzaj zawodu

Zaczynamy od podobieństw między radcami a adwokatami – znajdziemy ich kilka

Adwokatem lub radcą prawnym może zostać każdy, kto ma za sobą 5-letnie studia na Wydziale Prawa oraz 3 lata aplikacji radcowskiej lub adwokackiej. Ukończenie stażu i przepisowych praktyk pozwala podejść do egzaminu, który organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zaliczenie go powoduje, że kandydat zostaje wpisany na listę adwokató lub radców prawnych. W naszych warunkach i jeden, i drugi zawód są regulowane paragrafami. W sytuacji adwokatów ich zakres czynności wyznacza Prawo o adwokaturze, zaś u radców prawnych będzie to to Ustawa o radcach prawnych. W obu aktach wyszczególnione jest na czym polega dany zawód.

Co różni obie specjalności prawne?

Choć wykładnia prawa nt. radców i adwokatów brzmi niemal identycznie, w tych zawodach są pewne odmienności. Najważniejsza z nich występuje już podczas wykonywania pracy aplikacyjnej. Przyjęło się, że radca prawny odnajduje się w prawie cywilnym, zaś u adwokata wygrywa Kodeks karny. wymóg przepisów, natomiast w grę wchodzi tradycja zawodu. Działają odmienne, autonomiczne organizacje dla obu środowisk – radcowskie i adwokackie. Następna różnica wynika ze statusu. Adwokatura to rodzaj niezależnej służby, natomiast praca radcy prawnego może być regulowana w formie umowy o pracę jak w niemal każdym przypadku profesji.

Zamiast podsumowania zauważmy jeszcze niewielki formalny aspekt wynikający z barw noszonych przy stroju. Adwokata wyrożnia kolor zielony, zaś radcę będzie oznaczał niebieski.